Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2017

nastya
4377 47df

February 20 2017

nastya
3073 a7c3
Reposted fromnezavisan nezavisan viayouuung youuung
nastya

Wolę wstawać niewyspana z Tobą niż wyspana sama.
— Lili la
Reposted fromhasz hasz
nastya
Chcę Cię. Z każdą wadą. Z każdą zaletą. Z głupimi pytaniami. Z wszystkimi przyzwyczajeniami. Z każdym nawykiem. Z wszystkimi grymasami na twarzy. Z marudzeniem. I wszystkimi nieodkrytymi myślami. Chcę Cię. Nawet, gdy ciężko ze sobą wytrzymać. Gdy obrażamy się na siebie na chwilę. Chcę Cię. Z całym ciężkim bagażem jaki nosisz. Z każdym przytuleniem, nawet gdy mówię, że nie chcę. Z cierpliwością. I kiedy jej już brakuje. Chcę Cię. Gdy się budzę. I gdy zasypiam. Gdy dzwonisz z pytaniem za ile będę gotowa. Gdy męczysz mnie swoim gadaniem. Chcę cię. Z najmniejszymi gestami. Chcę Cię ze wszystkim, bo bez tego wszystkiego nie byłbyś już taki mój.
Reposted fromhasz hasz

February 19 2017

nastya

February 17 2017

nastya
0507 c14b
Reposted fromkrzysk krzysk
nastya
0508 ac9f
Reposted fromkrzysk krzysk
nastya
2098 589e
Above Prague by Kate L.A.
Reposted fromhaveagoodday haveagoodday viafatu fatu

June 30 2015

nastya

June 28 2015

8199 6c6d 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viafatu fatu

June 27 2015

nastya
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature

May 30 2015

4551 3a20 500

food-porn-diary:

Dark chocolate tart with blackberries and hazelnut praline [1068x1600]

Reposted fromwestwood westwood viaabsinthic absinthic

May 17 2015

nastya
0280 804b
Reposted fromprettyfoods prettyfoods viafoodislove foodislove
nastya
nastya

May 15 2015

nastya
2309 0cc0
Reposted frommartynkowa martynkowa viafoodislove foodislove

May 13 2015

nastya
2309 0cc0
Reposted frommartynkowa martynkowa viafoodislove foodislove

May 11 2015

nastya
5184 f6cc
Reposted fromfoods foods viaabsinthic absinthic

May 10 2015

nastya
1925 862c 500
View from Reinebringen on the Lofoten Islands (Norway)  
Reposted fromkanusia kanusia viawonderfulnature wonderfulnature
nastya

Steve Thompson - Storm and Sunlight over Arncliffe

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl