Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2019

nastya
Reposted frombluuu bluuu

May 05 2018

nastya

March 19 2018

nastya

February 19 2018

January 09 2018

nastya
67b80024bb237d72
Reposted fromFlau Flau viaIMS IMS

January 07 2018

nastya
2638 2f4b 500
Reposted fromtishka tishka viaalcohoolic alcohoolic
nastya
Reposted frombluuu bluuu
nastya
Reposted frombluuu bluuu
nastya
5371 5333 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaMerlinka Merlinka
nastya
Reposted frombluuu bluuu

October 14 2017

May 21 2017

nastya
Myślę, że raz w życiu zdarza się taka Miłość. Taka Miłość, po której każda następna musi okazać się mniejsza, taka, do której porównuje się wszystkie inne, przez co te wszystkie inne skazane są na porażkę.
— Robert Rient, Chodziło o miłość
nastya
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialittlefool littlefool
nastya
Tak, możesz być wszystkim dla mnie. Wierzę w ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromlittlefool littlefool viasweetnothingg sweetnothingg
3206 d017
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk

March 20 2017

4048 8b2e
Reposted frompussyporn pussyporn
7400 89aa
nastya
Mężczyzna, który jest ci przeznaczonym, przyjdzie do ciebie bez żadnej magii.
(...)Przyjdzie i zostanie, choćbyś próbowała go odpędzić po tysiąckroć. Zaś taki, którego musisz siłą przywoływać, z pewnością nie jest tym twoim. Więc przyzywanie go nie przyniesie ci szczęścia, jeno ból.
Reposted fromchocoway chocoway viatytuteraz tytuteraz

March 19 2017

2752 acd3
Reposted fromamatore amatore
2707 631d 500
Reposted fromamatore amatore
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl